Just
(By Radiohead)
 
Can't get the stink off
He's been hanging round for days
Comes like a comet
Suckered you but not your friends
One day he'll get to you
And teach you how to be a holy cow
 
You do it to yourself, you do
and that's what really hurts
You do it to yourself, just you
you and no-one else
You do it to yourself
You do it to yourself
 
 
Don't get my sympathy
Hanging out the 15th floor
You've changed the locks three times
He still comes reeling through the door
One day I'll get to you
And teach you how to get to purest hell
 
You do it to yourself, you do
and that's what really hurts
You do it to yourself, just you
you and no-one else
You do it to yourself
You do it to yourself
 
You do it to yourself, you do
and that's what really hurts is
You do it to yourself, just you
you and no-one else
You do it to yourself
You do it to yourself, yourself, yourself.
 
 
只有
(5bear譯詞)
  
臭咪毛卡洗嘛洗攏袂清氣
行幾落工不知欲行對佗去
就按呢出現干若像掃帚星
伊不是你的朋友伊會害你
有一工伊會行對你面前去
教你按怎變做神牛彼臭屁
 
只有家己家己做這件代誌
這實在使人受傷的一支刺
只有家己家己做這件代誌
無任何別人會管汰你去死
你只有靠家己做這件代誌
你只有靠家己做這件代誌
 
 
不免肖想我會好心同情你
管你吊咧十五樓晃來晃去
你早就已經換過三擺鎖匙
伊共款打開門慢慢行入去
有一工我會行去你身軀邊
教你阿鼻地獄應該按怎去
 
只有家己家己做這件代誌
這實在使人受傷的一支刺
只有家己家己做這件代誌
無任何別人會管汰你去死
你只有靠家己做這件代誌
你只有靠家己做這件代誌
 
只有家己家己做這件代誌
這實在使人受傷的一支刺
只有家己家己做這件代誌
無任何別人會管汰你去死
你只有靠家己做這件代誌
你只有靠家己只有靠家己
 
 
 
那天阿彬拍MV,休息時跟劇組裡的年輕人聊天,他熱烈的講述 Radiohead 這首MV裡的故事,有那麼點滿心喜悅又怕別人無法體會的感覺。MV的最後主角講了一句話,但是只有有嘴形,沒有聲音也沒有字幕,所以向來就有很多不同版本的猜測,年輕人說他聽到的版本,那是一句猶太語好像,懂得讀唇語的人翻譯過來之後,大概的意思類似:躺著的人永遠不會跌倒!影片最後所有人都倒了!
 
我想他應該是個真正喜歡影劇、喜歡音樂的人,好年輕,還有幾個都是,看來才剛剛邁進圈子的最底層,且在這樣的娛樂景氣中,我很清楚這案子整體的預算,跟所有底線在哪裡,但是導演的神色和現場將近二十個人的工作狀況,並沒有兩樣,年輕人跟我聊天時,他是帥氣又充滿笑容的!
 
是啊!每個人都只有靠家己,也都能靠自己!害怕跌到就先躺下的人,就讓他永遠躺下吧!我想,努力的人,還是會被看見的!
 
 
arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()