A212 - 好聽(施文彬).png
 
【芭樂歌】作曲:施文彬 填詞:武雄
 
 
 惦在KTV內面 吵鬧的房間
 快樂的朋友 歌聲一直唱袂停
 當初你甲我相愛 甜蜜的對唱
 如今美麗的戀情 已經退流行
  
 無人看出我眼內 寂寞的模樣
 才會用情歌 聲聲刺激我的心
 已經是最後一暗 最後的見面
 我的心 如何來表明
 
 
 我不信 情人拆散會變朋友 希望你 也不免亂想
 只有是看破 敬你最後這杯酒 點唱這條歌 還乎你自由
 
 罷了罷了吧 罷了罷了吧 罷了罷了吧
 罷了罷了吧 罷了罷了吧 罷了罷了吧
 
 

 
 作曲:施文彬 
 填詞:武雄
 演唱:施文彬(好聽)
 編曲:鍾興民
 製作:李庭匡+施文彬
 出版:BMG唱片(010228) 
arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()