A1870 - 7258請愛我吧(施文彬).png

【加減賺卡袂散】原曲:In a Persian Market 填詞:武雄
 


 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 
 
 世間發生什麼代誌 按怎討食這無容易
 只好靠這擔小生意 加減賺來度時機 
 啊警察兄你嘛勿生氣 警察車緊加駛返去
 阮欲準備緊來開市 度小月加減賺啦 
 
 時代咧 流行什麼 若來這攏會看見
 有牛排嘛有切阿麵 有玩具解碼器
 皮卡秋 哈囉起鐵 射雞歸甲撈金魚
 流行歌還是寫真集 全部 made in 9city
 
 
 來去 來去來去迺夜市 因為 今仔今仔好天氣
 來去 來去來去迺夜市 不通每日糾咧厝內一直看電視
 來去 來去來去迺夜市 因為 人山人海足趣味
 來去 來去來去迺夜市 儘量買啦台灣才會有奇蹟
 
 
 警察車已經駛返去 警察兄已經攏無看見
 人客愛什麼算你便宜 度小月加減賺啦 
 
 外國咧 流行什麼 若不知就到這裡
 阿罵你伊洗米鴨雞 化妝品性感內衣
 大哥大 甲呼叫器 減肥茶按摩椅
 有白牌嘛有賣耐奇 全部 made in 9city
 

 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 賺賺賺 加減賺賺賺 卡袂散散散 加減賺
 原曲:In a Persian Market 
 填詞:武雄
 演唱:施文彬(7258請愛我吧)
 搭唱:陳秀珠+陳子鴻+謝文德+施文彬
 編曲:鍾興民
 製作:李庭匡+施文彬
 出版:BMG唱片(2K03) 
arrow
arrow
  全站熱搜

  5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()