A1140 - 我家是瘋人院(豬頭皮).png

【我是一支柱仔腳】詞:武雄 曲:武雄規定的 曲構成:豬 
 
 

 我是一支小小小樁腳 拿紅包啊包啊到處去買票
 我大大方方風風光光 一展身手的地方   
 這款的所在 正是咱台灣

 
 
 各各各位朋友甲弟兄 你著看清楚你愛詳細聽
 為咱將來幸福的生活 關心政治請你不免驚
 咱的選票有靈擱有聖 咱的選擇關係著咱的性命
 咱若愛民主咱若愛國家 咱就童心邪力做陣行 
 但是一人講話未昂聲 只有同齊打拼才會贏
 你若有選票攏總交乎我 因為我是一支柱仔腳 
 
 

 你是石子他是沙他是沙 分散開來力量差力量差
 所以我來當樁腳 我咧柱仔腳 團結起來力量大 力量大
  
 
 
 我是一支柱仔腳 我的關係好我的人面闊
 我的朋友算來歸大拖 我有黑道白道的親晟
 你若任何選舉有參加 你得小心若無是會買命
 你若沒把握 又擱想欲贏 卡緊找我做你的柱仔腳 
 我的語言能力頂呱呱 我是無黨無派嘛無牽掛
 我是兩支腳 夾一副叉叉 我是出世欲來做柱仔腳 
 
 

 我是一支小樁腳啊小樁腳啊喂 所有的候選人啊愛得不得了 
 小樁腳 小樁腳實在很重要 小樁腳 小樁腳功勞真不小
 沒有了樁腳你怎麼搞 也是兵敗如山倒
  
 
 
 我是一支柱仔腳 我的嘴水好 我的錢水活
 食飽閒閒四界甲人哈啦 要把民意基礎往下打
 我是一支柱仔腳 我的角色好 講幾百就幾百
 只要身份證若交乎我 咱的莊頭仔一定出大官
 我是一支柱仔腳 我的技術好 我的本領大
 學過CIS嘛會曉算命 順續擱會曉寫彼落選舉歌
 我是一支柱仔腳 雖然生意好 但是競爭大
 若無選舉阮就苦哈哈 若是愈選愈大阮就愈好裕
 
 
 我是一支柱仔腳 我的技術好 我的本領大
 我是一支柱仔腳 我的眉角好 我的動作大
 我是一支柱仔腳 我的功夫好 我的傢私大
 我是一支柱仔腳 我的手腕好 我的牲禮大
 我是一支柱仔腳 我的信用好 我的面子大
 我是一支柱仔腳 我的頭腦好 我的事業大
 我是一支柱仔腳 我的修養好 我的肚量大
 我是一支柱仔腳 我的酒品好 我的酒量大
 我是一支柱仔腳 我的設備好 我的範圍大
 我是一支柱仔腳 我的歌聲好 我的嚨喉大
 我是一支柱仔腳 我的耳孔好 我的鼻孔大
 我是一支柱仔腳 我的電視好 我的房間大
 

 我只是一支小樁腳 沒人知道我苦惱
 只有你將我當成 手心裡的寶 
 我一輩子也忘不掉 It's only my (呈現給你) way

  編詞:武雄
 選曲:我是一隻小小鳥+團結力量大+我是一隻畫眉鳥
 演唱:豬頭皮(我家是瘋人院)
 編曲:大貓
 製作:豬頭皮
 出版:魔岩唱片(9511) 


 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()