A3870 - 無輸無贏(施文彬).png 
【放予去】 Let It Go
 作曲:施文彬 填詞:武雄
 
 
 有時生氣 有時安慰 有時病相思 明明愛你 偏偏予你懷疑
 有時計較 有時吵鬧 有時哭佮啼 深深戀夢 茫茫毋知滋味

 袂當相愛 承認失敗 早就應該醒 強挽的菜 強求的愛袂甜
 一旦相愛 變成傷害 互相愛明理 冗早斷予離 冗早想想予開

 放予去 愛這種病 有啥通醫治 毋免戇啦 毋免為難家己
 放予去 山盟海誓 互相無相偏 莫擱幼稚 擱繼續凌治


 有時生氣 有時安慰 有時病相思 明明愛你 偏偏予你懷疑
 有時計較 有時吵鬧 有時哭佮啼 深深戀夢 茫茫毋知滋味

 袂當相愛 承認失敗 早就應該醒 強挽的菜 強求的愛袂甜
 一旦相愛 變成傷害 互相愛明理 冗早斷予離 冗早想想予開

 放予去 愛這種病 有啥通醫治 傷心了後 傷痕就會結疕
 放予去 山盟海誓 互相無相偏 擱再愛你 不如愛家己


 放予去 愛這種病 有啥通醫治 傷心了後 傷痕就會結疕
 放予去 山盟海誓 互相無相偏 擱再愛你 不如愛家己

 莫擱幼稚 擱繼續凌治
 

  
 
 

 作曲:施文彬
 填詞:武雄
 演唱:施文彬(無輸無贏)
 編曲:黃雨勳
 和聲:黃雨勳+凌偉文
 製作:武雄+施文彬
 發行:施文彬電音本舖(20181205)

 很多時候,談戀愛就像修行,一舉一動,一來一往,充滿玄機,或像禪宗菩提,或像兵法離奇,愛恨情仇,悲歡離合,有時候,還真蠢得可以。

倒是阿嬤一句老話,「較甘願咧」,點醒了世間戀情,很多沒有必要的爭執,很多苦苦相逼的互相傷害,真的就是放不開,不甘願而已。

有很多生活上的智者,事業上的強人,一旦遇到愛情,就變弱智,就不理智,真的,愛情不成功,儘早砍掉重練,Let It Go,別再幼稚了。


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()