A3810.png【無夠撒嬌】 作曲:張三 填詞:武雄


 上愛你美麗的模樣 皮膚遐爾幼
 每擺看到你 袂輸咧啉酒
 為著你每工咧肖想 情歌一直唱
 希望總有一天 來手牽手
 哦~緊來 牽你的手

 愛到你才知遮夭壽 神仙嘛難救
 有時真溫柔 有時蓋𠢕張
 有緣做你的男朋友 自作愛自受
 一切是家己我皮咧癢
 哦~癮頭 皮咧癢

 其實我早就會知 你就是我的未來
 我的夢 我的愛
 我愛甲遐爾厲害 無論你怎樣對待
 起毛䆀 嘛無見怪
 只要你小可仔司奶 只要你小可仔司奶
 只要你 嗷~

 我用我男性的氣概 真心甲真愛
 將你當做是 女王來服侍
 無論是行東抑往西 隨call我隨來
 滿心的期待 啊你敢知 你敢知


 其實我早就公開 你就是我的未來
 我的夢 我的愛
 我愛甲遐爾厲害 無論你怎樣對待
 起毛䆀  嘛真可愛
 只要你小可仔司奶 只要你小可仔司奶

 只要你小可仔司奶 你就是我的未來
 我的夢 我的愛
 我愛甲遐爾厲害 無論你怎樣對待
 你是我 唯一的愛

 但是你攏害我 心肝內弄龍弄獅
 你害我 頭犁犁

 無夠司奶 你無夠司奶
 等攏袂來 我等攏袂來
 無夠司奶 等攏袂來
 無夠司奶

 演唱、合聲:張三李四(張三、達書、炫、小黑)
 製作人:張三
 編曲、Kazoo:洪敬堯
 吉他:李庭匡
 管樂製譜:Reven家豪
 Alto、Tenor and Bari Sax:Sam Levine
 Trumpet:Steve Patrick
 Tenor and Bass Trombone:Barry Green
 錄音、混音:Ernesto、張三
 錄音室:Black Bird Studio(Nashville)、這虎音樂、亞爾薩錄音室 


 
arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()