close

A3820.png【迎神】 作曲:吉董 填詞:吉董+武雄
 
 
 正月拜天公 二月請財神
 三月迎媽祖 四月是清明
 五月慶端陽 六月敬關公
 神明有保庇 咱人民有信仰
 
 七月作普渡 八月中秋暝
 九月跳太子 十月大聖爺
 十一月阿彌陀佛 十二月來送灶君
 神明有保庇 風調雨嘛順
 
 
 也著神 也著人 也著伸手摸良心
 也著做 也著拼 也著靠咱的鄉親
 也著趁 也著食 也著公媽的致蔭
 也著你 也著我 也著大家攏認真


 認真為土地 認真為百姓
 神明有保庇 保庇咱大家 
 

 作曲:吉董
 填詞:吉董+武雄
 演唱:董事長樂團(祭)
 編曲:董事長樂團+王俊傑
 製作:董事長樂團
 發行:大吉祥整合行銷(20171230)

 


 
arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()