A3780 - 文跡奇武情歌選(文跡奇武).png


失戀是世上最難搞的病,不只外分泌三小,還讓內分泌失調
失戀是世上最難過的病,一大堆疑難症頭,更讓人宛如著猴
失戀是世上最難治的病,常讓人又哭又鬧,而且找不到解藥
 
但是,請記得,失戀的人還有失戀,魯蛇是連情人都看不見,所以勇敢地承認,沒什麼好丟臉,失戀是人生必經的路途,要記得面對現實,勇敢的走出來,不要拒絕別人的幫助。
 
有失戀,趕快服用懶人包,真的,失戀沒有那麼糟。

 
【失戀懶人包】 Love for Dummies
 作詞:武雄 譜曲:施文彬
 
 
 一開始鬱卒 怨嘆 掠狂 面臭臭
 擱來會 拄𡳞 姦撟 使性地 哭
 無著假鬼假怪 睏袂去 麋飯吃袂落
 無著幹公拄媽 烏暗暈 心狂火著
 
 有時陣起童 起痟 起屁面 起毛䆀
 有時陣溢赤酸 面仔青恂恂 放尿白濁 疶青屎
 擱來㤉潲 礙虐 著猴 番癲 不顛哪蓋
 然後 浪嗹溜嗹 潲潲鼻鼻 嘛嘛吼 欲死動幌
 
注意~內底的人請注意,邊仔的人恬恬,莫哭枵,內底的人你聽予好,你已經失戀矣,你已經失戀矣,莫擱弓矣,我擱講一擺,你已經失戀矣,出來面對現實吧,緊出來.....
 
*你失戀矣 莫擱弓矣 你失戀矣 出來吧
 你已經失戀矣 莫擱哭矣 你正經失戀矣 緊出來吧
 你失戀矣 莫擱假矣 你失戀矣 出來吧
 你已經失戀矣 莫擱亂矣 你正經失戀矣 緊出來吧
 
 
 有時陣落人 落屎 落家私 落下頦
 有時陣枵飽吵 身軀交懍恂 龜叨鱉趖 厚話屎
 
 擱來鬧潲 鬧鼻 激空 激憨 變鬼變怪
 然後 疲勞厭倦 袂振袂動 虛累累 詼詼諧諧
 
注意~內底的人請注意,靠腰啦,叫恁恬恬是聽無哦,歹勢,內底的人你聽予好,你已經失戀啊,莫要緊,出來啦,出來面對現實吧,恁老母較好咧,你是欲出來無,你去稍探聽.....(莫啦!莫啦!老師~用講的就好...莫啦!莫啦~)袂勘咧氣,緊出來吧.....
 


 

  
 
 

 作曲:施文彬
 填詞:武雄
 演唱:施文彬+安苡葳(文跡奇武情歌選)
 編曲:黃雨勳
 OS:武雄+施文彬
 和聲:凌偉文+黃雨勳
 製作:武雄+施文彬
 發行:施文彬電音本舖(20171201)

 


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()