A3730 - 行行做狀元(施文彬).png


【當選】Tòng Suán
 作曲:施文彬 填詞:武雄
 

文:我對你 所有的思戀 已經是 每工的習慣
 看無你 我就會心頭亂 看著你 我就親像 食到定心丸
武:所以我 決定來參選 叫別人 攏去邊仔喘
 我是你 最純情的保全 只要你 任何困難 交予我操煩

合:因為我佮別人無仝款 全世界無人比我擱較讚
文:愛著你 我感覺真稀罕 
武:愛著我 你會瞭解 什麼是溫暖
合:因為我佮別人無仝款 全世界無人比我擱較讚
 愛著你 我一定會當選 愛著我 你會幸福擱美滿


武:你是我 美麗的心願 最可愛 笑容最燦爛
 只有你 像甜蜜的仙丹 若有你 咱的故事 一定會流傳
文:所以你 不免擱再選 叫別人攏去邊仔邊仔喘
 我的心 是特別為你攢 為著你 任何困難 我嘛攏甘願

合:因為我佮別人無仝款 全世界無人比我擱卡較讚
武:愛著你 我感覺真稀罕 
文:愛著我 你會瞭解 什麼是溫暖
合:因為我佮別人無仝款 全世界無人比我擱較讚
 愛著你 我一定會當選 愛著我 你會幸福擱美滿
       愛著你 我是唯一的人選
 作曲:施文彬
 填詞:武雄
 演唱:施文彬+林武正(行行做狀元 )
 編曲:曹登昌
 製作:武雄+施文彬
 出版:施文彬電音本舖(161230)
 
arrow
arrow
  全站熱搜

  5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()