A3700.png

【乾杯萬萬歲】
 作曲:應蔚民 填詞:武雄
 

*緊來坐 來坐攏是人客 遮有賣 幸福快樂誠濟
 酒一杯 啊保證開心花 不信將你的鞋褪落來博杯 喂~

 咱大家 身份無分懸低 心內話 毋通藏佇心底
 我奉陪 踮飄撇的天地 揣一條歌啦 咱做伙來K


#有緣千里燒酒乾一杯 無緣啉落朋友加一個
 盡量啉啦論杯無論歲 啉就啉 莫擱四界花

 酒 無啉 欲如何來交陪 歌無K 對不起咱社會
 請大家 有閒較捷來坐 有情人千里相會 乾杯萬萬歲(* 無問題 來卡拉做陣K 孤一個 的人生無及格
 一句話 啊朋友無嫌濟 一條歌摧落 唱予大聲免歹勢
 作曲:應蔚民
 填詞:武雄
 演唱:賴銘偉(心內話 )
 製作:陳莉莉+游政豪
 編曲:陳子杰
 出版:滾石唱片(161229)

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()