A3420 - Super亮(阿亮).png【轟動武林一首歌】作曲:黃冠龍 作詞:武雄
 

 世間 彼呢虛華 愛恨攏佔一半
 人咧做 天咧看 無需要嗆聲
 什麼 叫做運命 攏不免去姑晟
 無流汗 欲如何打天下

 轟動武林一首歌 漂泊人生繼續拼
 應該笑就笑 應該哭就哭 免驚

 好運歹運 三年一閏 失敗免驚惶
 榮華富貴 有人有份 成功才昂聲
 好額散赤 人生路途 腳步愛端正
 天地彼闊 無論如何 嘛愛甲伊拼


 風雨 管伊外大 心肝頭掠乎定
 咱的姓 咱的名 隨在人探聽
 前途 無論輸贏 攏共款向前行
 甘願做 就是咱的天下
 
 轟動武林一首歌 漂泊人生咱繼續拼
 應該笑就笑 應該哭就哭 免驚

 好運歹運 三年一閏 失敗免驚惶
 榮華富貴 有人有份 成功才昂聲
 好額散赤 人生路途 腳步愛端正
 天地彼闊 無論如何 嘛愛甲伊拼


 作曲:黃冠龍 Alex.D
 作詞:武雄
 演唱:卜學亮(Super亮)
 編曲:于京延
 製作:黃冠龍 Alex.D
 出版:豐華唱片(131220)

 


卜學亮(阿亮)【轟動武林一首歌】官方歌詞版


 

 
arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()