A1060 - YOUNG GUNS(L.A.BOYZ).png

【Good-Bye Girl】 作曲:王治平 填詞:武雄
 


 我敢是都位不對 你攏不擱疼惜
 放阮在每暗作夢驚一跳
 咱敢是註定得分手 你敢未凍回頭
 甘願隨在彼段快樂攏無結局
 
 咱既然已經緣盡 嘛只有傷心答應
 你所講的所有解釋我相信
 世間無不散的宴席
 Good-bye Girl my Darling
 祝你早一日會當等到新的愛人
 
 
 不免掛心阮的痛 不免擔心阮會孤單
 雖然今後咱來分散 但是不免驚 但是不免驚
 若有決心向前行 沙喲哪啦不免牽掛
 阮的歌聲雖然痛疼 但是詳細聽 是阮對你的感謝
 不免掛心阮的痛 不免擔心阮會孤單
 雖然今後咱來分散 但是不免驚 但是不免驚
 若有決心向前行 沙喲哪啦不免牽掛
 無論世間怎樣變化 但是不免驚 認真過咱的生活
  作曲:王治平 
 填詞:武雄
 演唱:L.A.BOYZ(YOUNG GUNS)
 編曲:王治平
 製作:王治平
 出版:金點唱片(9508)


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()