A0650 - 心情放乎伊飛(江明學).png

【感情路】 作曲:翁宜冠 填詞:武雄+陳國鍊 感情路 為怎樣這歹行
 那行乎阮心那痛
 這場夢 嘛甲人攏相同
 阮的愛為何來變成空
 
 你無思無想無代念雙人的咒詛
 你無心無意留乎阮一聲再會啦
 放阮站佇這  唱著悲戀歌
 傷情的歌聲唱未煞
 

 感情路 阮一步一步行
 癡情人希望會得人疼
 作曲:翁宜冠 
 填詞:武雄+陳國鍊
 演唱:江明學(心事放乎伊飛)
 編曲:張振杰
 製作:李士先
 出版:歌林唱片(9403)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()