A0560 - 愛情這呢冷(曾心梅).png
【彼領凸紗衫】 作曲:李友雄 填詞:武雄 舊年的秋風將咱拆分散
 你欲離開彼時風雨交加
 我有想欲挽回但是已經相晏
 只有忍著悲傷叫出你的名
 
 到底你心內是咧想啥
 為何惦在雨中不越頭看
 只有用你手中彼支雨傘
 將阮希望拒絕千里外
 

 大聲問你的心內敢會孤單
 敢有穿我織好的凸紗衫
 敢講阮的心情你攏不知影
 啊只要你願意我會永遠永遠陪你行

 
 大聲問你的心內敢會孤單
 敢有穿我織好的凸紗衫
 敢講阮的心情你攏不知影
 真心真意可比彼領凸紗衫
 作曲:李友雄 
 填詞:武雄
 演唱:曾心梅(愛情這呢冷)
 編曲:尤景仰
 製作:王登雄
 出版:興來唱片(9312)

 


 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()