A0410 - YA(L.A.BOYZ).png
【擁有我已經足夠】 作曲:JAE  CHONG 填詞:武雄 你不要難過你應該感到快樂 你不要沈默其實你擁有很多
 有分感情在你身邊那麼久 只是你不曾去把握   
 
 當你不如意是誰陪著你 渡過那些風風雨雨  
 當你受打擊是誰陪著你 走過那些坎坷崎嶇  
 
 你可曾想過誰愛你比我還多 你別說寂寞擁有我已經足夠
 這份感情在你身邊那麼久 你應該好好去把握   
 
 只有我願意永遠陪著你 渡過所有風風雨雨  
 只有我願意永遠陪著你 走過所有坎坷崎嶇
 作曲:JAE  CHONG 
 填詞:武雄
 演唱:L.A.BOYZ(YA)
 編曲:JAE  CHONG
 製作:王治平
 出版:波麗佳音(9307)

 


 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()