A0140 - 第一次(成龍).png

【檳榔西施】 作詞:王武雄 作曲:王武雄 阮兜的巷仔口有一個檳榔攤 賣檳榔的姑娘仔有真濟人咧把
 有人每日交關有人去甲伊做伴 伊是看都無愛看    
 
 阮兜的巷仔口有一個檳榔攤 賣檳榔的姑娘仔有真濟人咧把
 伊攏不捌表示伊對誰卡甲意 只是認真做生意   
 
 伊的紅灰是甘擱甜 伊的菁仔是上幼齒 
 伊摎的檳榔是好滋味 大家攏叫伊是檳榔的西施
 
 哺檳榔是傷嘴齒 嘴若著癌是無藥醫
 檳榔汁呸甲滿滿是 是無衛生擱不識字 
 不過為著醫檳榔西施 有人殘殘就潦落去 
 甚至有人來為著伊 四界招人釘孤枝 
 
 釘輸的人就照規矩 不通擱甲伊糾糾纏 
 
 
 阮兜的巷仔口有一個檳榔攤 賣檳榔的姑娘仔有真濟人咧把
 亦有穿西裝亦有大尾鱸鰻 伊是看都無愛看   
 
 阮兜的巷仔口有一個檳榔攤 阮這的管區仔定定攏會來加趕
 厝邊頭尾大家攏走出來看 伊驚甲大粒細粒汗  
 
 伊是大家的好厝邊 伊是善良的老百姓 
 管區仔手叉 你就愛舉高 
 不通叫伊擱操煩 不通擱再加為難 
 
 伊講伊畢業了後出外來趁錢
 厝內擱有老爸老母愛靠伊養飼
 大公司人無愛倩小工廠伊不願去
 粗重工作做未起墮落煙花無願意
 
 
 阮兜的巷仔口有一個檳榔攤 賣檳榔的姑娘仔今嘛是真出名
 你若欲買檳榔你就一定要來這 哺了你就知鹹淡    
 
 伊的紅灰是甘擱甜 伊的菁仔是上幼齒 
 你若來買檳榔擱送你打火機 大家攏叫伊是檳榔的西施
 作詞:王武雄
 作曲:王武雄 
 演唱:成龍(第一次)
 編曲:鮑比達
 製作:李宗盛
 出版:滾石唱片(9201)*延伸閱讀:
【檳榔西施清涼版by施文彬】
 
arrow
arrow
  全站熱搜

  5bear 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()